נגישות

מבצע מובילאיי דיל – מערכת מובילאיי 630 במחיר 1,890 ש"ח בלבד

1.הגדרות

עורכת המבצע הינה חברת מובילאיי טכנולוגיות ראיה בע"מ (להלן: "החברה") מרחוב הרטום 13, ירושלים.

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"מערכת": מערכת מדגם Mobileye® 630 PRO בלבד.

"תקופת המבצע": בין התאריכים 21/6/2020 עד 28/6/2020 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם. החברה רשאית, בכל עת, להפסיק את תקופת המבצע או להאריכו, או לשנות את תנאיו, הכל לפי שיקול דעתה.

תחולת המבצע: המבצע מיועד ללקוחות פרטיים בלבד. לקוחות עסקיים ו/או חברות אינן רשאיות להשתתף ולהנות מהמבצע.

  1. מחיר הטבה ותנאים

2.1  בכפוף לתנאים הנקבעים בסעיף זה במצטבר, מי שירכוש ("הרוכש") את המערכת במהלך תקופת המבצע יהא זכאי למחיר של 1,890 ש"ח בלבד במקום 2,100 ש"ח.

2.2  התנאים:

2.2.1  הרכישה בוצעה ישירות מהחברה, ולא ממפיציה.

2.2.2  הרוכש שילם עבור המערכת במלואה בעת הרכישה (כאשר פריסת התשלום בתשלומים בכרטיס אשראי תיחשב כתשלום מלא לצורך זה).

2.2.3 מועד הרכישה יקבע לפי מועד התשלום עבור המערכת. יובהר, מועד הרכישה חייב להתקיים בתוך תקופת המבצע.

2.2.4     התקנה עד הבית ללא תוספת תשלום.

2.2.5 מחיר המבצע מוגבל לקניית לא יותר מ-5 מערכות, בהתאם לתקנון זה. מלאי מינימום 1,000 יח'.

2.2.6 אין כפל מבצעים. ככל שמבצע אחר חל בגין רכישת הרוכש, הרוכש יחליט איזה מבצע לנצל.

2.2.7 במקרה של ביטול עסקה בתוך המועד הקבוע לכך בדין או בהסכם, לרבות לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010, הרוכש יחזיר את המערכת ויקבל החזר כספי בהתאם למחיר ששילם.

2.2.8  המכירה כפופה

2.2.9  ההשתתפות במבצע מותנית בהגעה דרך עמוד הנחיתה המוגדר בלבד. בהשתתפות במבצע והגעה דרך עמוד הנחיתה הרוכש מסכים בזאת ליצירת קשר עימו על ידי החברה לשם רכישת המערכת לפרטי הקשר שהושארו על ידי הרוכש.

  1. כללי

3.1החברה ומי מטעמה לא תהא אחראית בשום צורה לכל תקלת דפוס או תקלות או שיבושים בפרסומים לרבות ומבלי לגרוע על היכולת להשתתף במבצע, על היכולת או אי היכולת ליצור קשר עם הרוכש וכיו"ב הקשורים במבצע. הרוכש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות הקשורה במבצע.

3.2הרוכש מצהיר ומאשר בזאת כי קרא תקנון זה וכי בהשתתפותו במבצע זה, הוא מסכים ומקבל על עצמו את כל תנאיו במלואם.

3.3מטעמי נוחיות בלבד התקנון נכתב בלשון זכר, אך האמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.4בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה.

3.5הרוכש מאשר כי הוא מודע ומסכים לתנאי מדיניות הפרטיות של החברה, כפי שתהא מעת לעת, המפורסמת בכתובת הבאה:

3.6 כל מחלוקת באשר למבצע תישפט בפני בית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.

3.7 ט.ל.ח