האם גם ברכבך קיימת מערכת Mobileye®?

נוהל אבזור בטיחות של משרד התחבורה קובע כי בכל רכב חדש החל מאוגוסט 2013 יוצג ברישיון הרכב רמת אבזור הבטיחות של הרכב (0-8 נקודות). הניקוד מורכב ממגוון ממערכות בטיחות. מערכת מובילאיי® מקנה 2 נקודות בטיחות מתוך 8 (נכון לשנת 2020).

סרגל אבזור בטיחות 2020 מובילאיי

נוהל איבזור הבטיחות

ייבואנים רבים מעניקים את מערכת מובילאיי® ללא עלות או בסבסוד משמעותי.

ברכישת רכב חדש בדקו האם אתם זכאים למערכת מובילאיי®.*

*ברכישת רכב חדש ההתקנה הינה דרך יבואן הרכב ובאחריותו.