Mobileye 630 PRO הינה הגרסה המתקדמת ביותר של המערכת המסייעת במניעת תאונות דרכים. מערכת זו מתאימה לנוהל 151 של משרד התחבורה .* המערכת סורקת את הכביש ומצב הדרך בזמן נסיעה ביום, בלילה ובכל מזג אוויר ומבחינה בכלי-רכב, הולכי-רגל, רוכבי אופניים ואופנועים. כמו כן, מזהה המערכת תמרורי מהירות ובהתאם, מסוגלת להתריע על חריגה מהמהירות המצוינת בהם. בדומה לכלל מוצרי ®Mobileye, מערכת Mobileye 630 PRO משלבת מצלמה ומעבד מרכזי חזק, המהווים עבור הנהג "עין שלישית", הפועלת בכל עת, מנתחת ומבינה את תוואי הדרך והתנועה בקדמת הרכב. התרעות אלה מסייעות לנהג להימנע ממצבי סכנה בכביש ובכך גם משפר את דפוסי הנהיגה שלו. חשוב לציין כי כל מערכות ®Mobileye מאפשרות שליטה בעוצמת ההתרעות הקוליות, בבהירות הופעת ההתרעות הוויזואליות על הצג וברגישות ההתרעות. *(תקנה 364ו' לתקנות התעבורה, התשכ"א – 1961, ולתקנות התעבורה (תיקון מס' 11), התשע"ז- 2017 ולנוהל 151 משרד התחבורה).

התרעות אלה מסייעות לנהג להימנע ממצבי סכנה בכביש ובכך גם משפר את דפוסי הנהיגה שלו. חשוב לציין כי כל מערכות Mobileye מאפשרות שליטה בעוצמת ההתרעות הקוליות, בבהירות הופעת ההתרעות הוויזואליות על הצג וברגישות ההתרעות.

  • מצלמה חכמה המותקנת בחלקו הפנימי של הרכב מאחורי המראה הקדמית
  • מערכת שמע מתקדמת המספקת התרעות קוליות
  • צג LED (EyeWatch 3) המותקן על לוח המכוונים, אשר מציג לנהג את כל ההתרעות בזמן אמת

מיקום מצלמת מובילאיי ברכבמיקום המערכת ברכב

  • חיבור למערכות ניהול ציים (FMS) וקבלת נתונים על אופן הנהיגה של הנהגים
  • התרעה על חריגה מהמהירות המותרת
  • חיבור להתרעת רטט במושב הנהג או בגלגל ההגה בכדי לאפשר התרעה פיזית לנוהג ברכב (בתוספת מחיר)

למידע אודות תפעול המערכת הורד מדריך למשתמש חוזה למכירת מערכת מובילאיי ותעודת אחריות

למידע על חוזה למכירת מערכת מובילאיי הורד חוזה למכירת מערכת מובילאיי