נגישות

האם גם ברכבך קיימת מערכת Mobileye®?

נוהל אבזור בטיחות של משרד התחבורה קובע כי בכל רכב חדש החל מאוגוסט 2013 יוצג ברישיון הרכב רמת אבזור הבטיחות של הרכב (0-8 נקודות). הניקוד מורכב ממגוון ממערכות בטיחות. מערכת מובילאיי® מקנה 5 נקודות בטיחות מתוך 8.

סרגל בטיחות

 

נוהל איבזור הבטיחות

ייבואנים רבים מעניקים את מערכת מובילאיי® ללא עלות או בסבסוד משמעותי.

ברכישת רכב חדש בדקו האם אתם זכאים למערכת מובילאיי®.*

*ההתקנה הינה דרך יבואן הרכב ובאחריותו.